Supernova Sisak East d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 62, Zagreb

OIB: 49043678193