Kontakt

Supernova Sisak East

Ulica Ivana Fistrovića 23

44000 Sisak

Voditeljica centra
Katica Marić
E-Mail
Kontakt za medije
Blažena Lokin
E-mail
Dugoročni zakup prostora
E-mail
Kratkoročni zakup prostora
Katica Marić
E-mail